Alarmni sistemi

Kako sprečiti ometanje bežičnog alarmnog sistema?

Ometanje alarmnog sistema

Radio komunikacija se smatra glavnom slabom tačkom bežičnih sigurnosnih sistema. Pretpostavlja se da se ona lako ometa pomoću opreme  koja se danas može kupiti skoro na svakom uglu. Bez radio veze, alarmni sistem je lišen mogućnosti da se odupre uljezima i na taj način objekat postaje potpuno nezaštićen.

U nastavku teksta pročitajte šta je ustvari ometanje, ili popularno Jamming, signala bežičnog alarmnog sistema, koji načini ometanja postoje, koje su njihove mogućnosti i kako se AJAX bori sa ovom vrstom sabotaže

Ometanje signala bežičnog sigurnosnog sistema predstavlja nezakonito stvaranje smetnji unutar radijskih kanala. Koristi se za sprečavanje komunikacije alarma unutar bežičnih sigurnosnih sistema. Uređaji za ometanje nazivaju se generatorima smetnji ili prigušivačima signala i poznati su kao jameri. 

Generatori smetnji deluju unutar određenog radijusa na frekvenciji uređaja čiji rad žele da ometaju.  ometati. Ako se frekvencije uređaja i generatora smetnji ne podudaraju, ometanje neće uticati na rad uređaja.

Ometanje može biti usmereno i na pojedinačne detektore kao i na kompletni sigurnosni sistem.

Generator smetnji može da ometa samo jednu vrstu komunikacijske tehnologije ili da istovremeno ometa nekoliko nekoliko komunikacijskih tehnologija sigurnosnih sistema. 

Na primer, Ajax koristi 5 različitih frekvencija za komunikaciju: 

 • 2G/GSM (900/1800 MHz) i 3G/UMTS (2100 MHz) mrežu mobilnih operatera
 • Wi-Fi (2.4 GHz)
 • Jeweller radio komunikaciju (868.0–868.6 MHz ili 868.7–869.2 MHz u zavisnosti od regiona)

Širokopojasni generatori smetnji koji mogu da ometaju nekoliko mreža odjednom (na primer, Wi-Fi i GSM) mogu biti:

 1. Ručni odnosno prenosni, veličine telefona sa relativno malom snagom i upravo zbog toga mogu da spreče ili ometaju prenos podataka sa razdaljine od 5 do 15 metara (bez prepreka).
 2. Stacionarni ili fiksni –  takvi uređaji su snažniji i imaju veću cenu. Što se veća cena to je veći domet  uređaja i broj mreža koji mogu da ometaju. Što je veći opseg frekvencija koji pokrivaju i što je veći radijus ometanja, to su generatori snažniji. Snažni ometači se mogu jako zagrejati i oni zahtevaju dodatno hlađenje. Takođe, što je manja frekvencija ometanja, sam generator mora da ima veću antenu. Sve su ovo faktori koji utiču na veličinu uređaja, a ometači sa dometo do 100 metara (na otvorenom prostoru, bez prepreka) imaju poprilično velike dimenzije, obavezno moraju da imaju dodatno hlađenje i napajanje od 230V.
 3. Self-made ometači, odnosno one koji sami napravite su po nekom nepisanom pravilu male snage i rade na kratkoj udaljenosti. Kako bi se ovakvim ometačima povećala pokrivenost ometanja, potrebni su pojačivači za pokrivanje širokog opsega. Takvi pojačivači signala su dosta skupi, dok su za njihovu izradu ipak potrebne specijalne veštine. 

AJAX Hub koristi GSM i Ethernet za povezivanje sa Ajax Cloud servisom  i za prenos upozorenja korisniku i sigurnosnoj kompaniji (ako je korisnik odlučio da sigurnosna kompanija reaguje na pretnje), a Hub Plus je jedinstven među centralama sigurnosnih sistema – on istovremeno čak četiri komunikacijska kanala: Wi-Fi, Ethernet i dva 2G/3G slota za SIM karticu. Za komunikaciju s uređajima sigurnosnog sistema, centralni uređaji (HUB i HUB Plus) koriste AJAX-ovu patentiranu Jeweller radio tehnologiju.

1. Ometanje GSM kanala

Ometanje GSM kanala može biti uspešno samo ako je GSM signal slab. Snažan GSM signal je skoro nemoguće ometati zbog jačine signala odašiljača koji ima mobilni operater. Kada se komunikacija putem GSM kanala izgubi, u Ajax aplikaciji, na ikoni centralnog uređaja Vašeg sistema, se dodaje broj „1“ (crvena oznaka).

U međuvremenu, centralni uređaj i dalje ispravno funkcioniše putem Etherneta (i/ili putem Wi-Fi kanala kod Hub Plus uređaja). Ako drugi komunikacijski kanali nisu dostupni ili je došlo do prekida veze, Hub gubi vezu sa serverom koji šalje alarm korisnicima sigurnosnog sistema. I tada, sistem nastavlja da funkcioniše offline i beleži alarmne događaje i šalje odgovarajuća upozorenja putem sirena (HomeSiren/StreetSiren). Kada se veza ponovno uspostavi, svi zabeleženi alarmni događaji će biti naknadno dostavljeni kroz aplikaciju. 

2. Ometanje Jeweller frekvencije

Centralni uređaj i uređaji povezani s njim, neprestano mere nivo buke u kanalu koji koriste Jeweller frekvencije. AJAX sigurnosni sistem detektuje ometanje signala ako nivo buke prelazi -70 dBm u trajanju dužem od 30 sekundi. Nakon toga centralni uređaj automatski šalje obaveštenje o ometanju. Kako bi se izbegao gubitak veze, komunikacija se odmah prebacuje na kanal bez smetnji. Ukoliko Hub izgubi vezu sa detektorima, on šalje obaveštenja o prekidu komunikacije svim korisnicima. 

3. Wi-Fi ometanje

Kada dođe do ometanja signala, Hub Plus i dalje ispravno radi putem Etherneta i SIM kartice, ukoliko su to komunikacijski kanali koji se koriste. Kada se komunikacija putem Wi-Fi kanala izgubi, u Ajax aplikaciji se pojavljuje obaveštenja u vidu crvene oznake na ikoni Hub-a. Ako drugi komunikacijski kanali nisu dostupni ili je veza sa njima izgubljena, centralni uređaj gubi vezu sa serverom koji šalje alarmna obaveštenja korisniku.  I tada, sistem nastavlja da funkcioniše offline i beleži alarmne događaje i šalje odgovarajuća upozorenja putem sirena (HomeSiren/StreetSiren). Kada se veza ponovno uspostavi, svi zabeleženi alarmni događaji će biti naknadno dostavljeni kroz aplikaciju. 

4. GSM, Wi-Fi, Jeweller ometanje

Generatori smetnji koji mogu istovremeno ometati 2G/3G, Wi-Fi i Jeweller frekvencije na velikom području su veoma skupi uređaji koji nisu dostupni svima. Međutim, ako pljačkaši/provalnici ipak imaju takav generator smetnji, AJAX sigurnosni sistem će otkriti visok nivo buke na Jeweller frekvencijama te će poslati odgovarajuća obaveštenja korisnicima putem Etherneta (ukoliko je spojen). U Ajax aplikacijama videćete da su veze putem Wi-Fi i 2G/3G mreža neaktivne. Ako nema Ethernet veze, Hub će izgubiti komunikaciju sa serverom. Server će prijaviti problem slanjem upozorenja korisnicima sigurnosnog sistema. 

 1. Postavite centralni uređaj (Hub ili Hub Plus) na skriveno mesto, daleko od vrata i prozora. Tokom instalacije, imajte na umu da lokacija Hub uređaja mora osigurati stabilnu jačinu signala za sve Ajax uređaje.
 2. Koristite sve dostupne komunikacijske kanale.
  • Ako imate Hub, koristite SIM-karticu i Ethernet.
  • Ako imate Hub Plus: koristite dve SIM kartice koje podržavaju 3G, Ethernet i Wi-Fi s različitih pristupnih tačaka da se mogu spojiti na mrežu različitih provajdera. Ako Wi-Fi i Ethernet kanali nisu dostupni, Hub Plus prebacuje komunikaciju na SIM karticu i koristi 3G mrežu. Ako se podaci ne prenose putem 3G interneta, centralni uređaj se prebacuje na 2G mrežu unutar 1 sekunde. Ako problem nije rešen, on koristi drugu SIM karticu koja sledi istu logiku: 3G kao glavna mreža i 2G kao rezervna. Potrebno je do 4 minuta za zamenu SIM kartica, dok 17 minuta predstavlja standard za sigurnosne sisteme. Korišćenje dve SIM kartice neće zaštititi od ometanja GSM kanala (budući da obe SIM kartice koriste iste frekvencije), ali dosta pomaže u slučajevima kada jedna od SIM kartica prestane da reaguje iz bilo kojeg razloga. 

 • Ometanje svih radio komunikacijskih kanala profesionalnog sigurnosnog sistema, ne velikim područjima može biti izvedeno samo uz upotrebu velikih i veoma skupih generatora ometanja. 
 • Pouzdan sigurnosni sistem se ne oslanja na korišćenje samo jednog kanala za bežičnu komunikaciju, a bežična veza mora da dopunjuje žičnu vezu sa Internetom. 
 • Čak i ako uljezi uspeju da u potpunosti izoluju profesionalni sisgurnosni sistem, Vi kao korisnik i sigurnosna kompanija zadužena za monitoring Vašeg sistema ćete biti na vreme obavešteni o trenutnoj situaciji od strane servera. 
 • Ukoliko se komunikacija sa sigurnosnim sistemom izgubi, potrebno je da dođete do štićenog objekta što pre. U takvim slučajevima monitoring kompanije šalju svoje timove istog trenutka.

Related Posts

Оставите одговор