Sve cene proizvoda na internet stranici su konačne, označene u dinarima (DIN) ili eurima (EUR) sa uračunatim PDV-om i uključuje sve ostale poreze i takse. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

U procesu naručivanja, Kupac može odabrati jedan od sledećih načina plaćanja:

  • Plaćanje gotovinom po dostavi – Kupac je dužan da plati vrednost narudžbine u celosti u trenutku dostave od strane ovlašćenog predstavnika.
  • Plaćanje preko računa – Kupac plaća vrednost narudžbine na tekući račun SMIT.RS MEDIA DOO sa svrhom plaćanja – brojem narudžbine i datumom. Nakon evidentiranja uplate na računu SMIT.RS MEDIA DOO, proizvodi će biti poslati na adresu kupca.

Za korišćenje plaćanja preko računa, molimo da koristite sledeći bankovni račun:

PRIMALAC: SMIT.RS MEDIA DOO

RAČUN: 340-11012037-79

BANKA: Erste Bank

NAPOMENA: Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu. ProVision se trudi sa svim svojim resursima, da cene artikala i usluga prikazane na ovom sajtu budu maksimalno ažurne.