Interfoni, Video Nadzor

Industrijski PoE switch: šta treba da znate o njima

industrijski poe switch

PoE switchevi su svoju primenu našli u mrežnom okruženju gde služe za prenos podataka sa jednog uređaja na drugi, kao i za napajanje uređaja kao što su npr. IP kamere ili IP interfoni, i sve to rade preko Ethernet kabela. Međutim, za primenu u teškim uslovima, komercijalni PoE switchevi nisu dovoljni da izdrže određene ekstremne uslove. To je jedan od razloga zašto se korisnici okreću višoj klasi, industrijskim PoE switchevima.

Industrijski PoE switch se još naziva i robusni PoE switch. Naspram komercijalnih, PoE switch uređajima koji su najčešće namenjeni upotrebi u kancelarijskim i zatvorenim okruženjima, industrijski PoE switch uređaji su, kako im i samo ime govori, idealni za teška, surova i robusna okruženja gde je potreban uređaj otporan na česte promene temperature, vlagu, prašinu i prljavštinu.

S obzirom da se instaliraju u surovim sredinama gde su uslovi ekstremni, a resursi ograničeni, industrijski PoE prekidači treba da imaju skup karakteristika koje prevazilaze ovo stanje.

Pre svega, switch mora da ima radnu temperaturu do 75 ° C, otpornost na par, otpornost na vibracije i udar, da imaju dizajn bez ventilatora, da su dostupni sa alarmom za kontakt releja, imaju kućište sa određenim IP stepenom zaštite.

Switch treba da ima i antieksplozivne karakteristike. Postoje specijalizovani industrijski switchevi koji mogu da rade u okruženjima u kojima postoji zapaljiva atmosfera ( skladišta nafte, gasa…) Takva područja zahtevaju opremu koja neće stvoriti malu iskru koja bi mogla da izazove požar ili eksploziju. 

Ostale pametne funkcije koje bi svakako bile plus:

 • Nivo upozorenja o proračunu napajanja – Da biste osigurali ispravnost prekidača.
 • PoE raspored – Da biste aktivirali PoE u određenom periodu.

Budući da industrijski PoE switch ima različite skupove funkcija i koriste se u različitim okruženjima od komercijalnih PoE switcheva, opravdano je i poređenje između njih. Najjednostavniji način da se ovo opiše je: bezuslovno okruženje. Ethernet switch uređaji koje nazivamo komercijalnijim po prirodi zahtevaju uslovljeno okruženje. Sve što je više od toga, pogotovo okruženja sa promenljivom temperaturom, zahteva industrijski PoE switch. 

Osnovne razlike:

 • Okruženje i druge specifikacije industrijskih PoE switcheva (kao što su temperaturni opseg -40 ° C do 75 ° C, udarci, vibracije i otpornost) premašuju surovo i industrijsko radno okruženje. Komercijalni uređaji ima temperaturni opseg od 0 do 40 ° C.
 • Komercijalni dizajn switcha u osnovi se temelji na jednom napajanju, dok industrijski uređaji kao izvor napjanje uglavnom imaju dvostruke / redundantne rezervne kopije napajanja.
 • Industrijski PoE switch uglavnom koristi kućište bez ventilatora za odvođenje toplote, dok su komercijalni switch ima ventilator
 • Komercijalni PoE switch obično se postavlja u reck orman. Ovo nije isto za industrijske, često su dizajnirani sa DIN šinom.

Budući da se radi o umreženim uređajima, industrijski PoE switch podleže istim sajber pretnjama kao i bilo koja druga oprema na mreži. Postoji nekoliko protokola koje ova vrsta uređaja treba da isprati kako bi povećali svoju bezbednost:

 • IEEE 802.1Ks: Deo IEEE 802.1 grupe mrežnih protokola, koji pruža mehanizam za potvrdu identiteta uređaja koji žele da se prikače na LAN ili VLAN.
 • RADIUS: Udaljena korisnička usluga za autentifikaciju je mrežni protokol koji pruža centralizovanu potvrdu identiteta, autorizaciju i upravljanje korisnicima za korisnike koji se povezuju i koriste mrežnu uslugu.
 • TACACS +: Sistem kontrole pristupa Terminal Access Controller Plus može da šifrira kompletan sadržaj svakog uređaja.
 • SSL: SSL ili Secure Sockets Laier je standardna tehnologija za zaštitu Internet veze i zaštitu svih osetljivih podataka koji se šalju između dva sistema.
 • SSH: Secure Shell je softverski paket koji omogućava sigurno administriranje sistema i prenos datoteka preko nesigurnih mreža. Koristi se u gotovo svakom data centru i u svakom velikom preduzeću.

Na kraju, takođe treba napomenuti da, budući da je industrijski PoE switch hardverski uređaj postavljeni spolja, oni bi trebalo da imaju i određene fizičke sigurnosne funkcije kako bi se sprečila njihova krađa ili oštećenje.

Related Posts

One thought on “Industrijski PoE switch: šta treba da znate o njima

Оставите одговор