Alarmni sistemi

Koju metodu za otkrivanje pokreta odabrati?

otkrivanje pokreta

Postoji mnogo različitih opcija za otkrivanje pokreta, ali koja od njih najbolje odgovara Vašim potrebama? Ovde možete da vidite neke od najčešće korišćenih tehnologija senzora pokreta i saznate u kojim  situacijama se svaka može iskoristit, kao i njihove mane i prednosti. 

Prilikom odbira novih komponenti za sigurnosni sistem, često se zanemari vrlo važan faktor – kako će se novi sistem integrisati sa već postojećom mrežom. 

Sigurnosni sistemi su najefikasniji kada se sastoje od komponenata koje su najbolje u toj klasi i koje neometano mogu da rade zajedno. Dakle, pre nego što se odlučite za novu komponentu za Vaš sistem, zapitajte se kako će se uklopiti u Vašu postojeću mrežu, da li je kompatibilna sa postojećom i da li će raditi sa komponentama koje biste možda želeli da dodate u budućnosti.

Svaka od dole navedenih tehnologija za otkrivanje pokreta se značajno razlikuje po kvalitetu i efikasnosti. Cilj poređenja nije da dokažemo da neka tehnologija nije dobra ili je manje dobra, nego da uvidite šta koja tehnologija nudi i da na osnovu toga odlučite da li Vam je ona potrebna ili ne. 

Najvažnije od svega je da odaberite rešenje koje odgovara određenom poslu, koje je prilagođeno Vama i koje će zadovoljiti Vaše zahteve i, naravno, koje će se uklopiti u budžet kojim raspolažete. 

PIR senzori

PIR (PIR – passive infrared) odnosno pasivni infracrveni senzori prikupljaju toplotu sa objekata unutar svog vidnog polja. Senzor detektuje promene u količini infracrvenog zračenja koje prihvati, a kada se dostigne granična vrednost, senzor će aktivirati ono na šta je povezan – bilo da je to svetlo, alarma centrala ili kamera. 

Ovo je vrlo jednostavna tehnologija i više nego efikasna u onome što radi, ali ta jednostavnost nosi sa sobom i određene mane. Prvo, izlaz senzora je vrlo jednostavan da/ne ( npr. Uključi sirenu ili ne uključi sirenu ) Značaj ovoga će postati očigledan kada se ovo uporedi sa mogućnostima drugih tehnologija iz ovog teksta. Drugo, način na koji PIR deluje takođe znači da on nema veliki domet i lako ga mogu omesti paukova mreža, lišće i slično. 

Ako zanemarimo male nedostatke, PIR senzori su efikasni pod uslovom da znate njihova ograničenja pre njihove kupovine. Oni dobro funkcionišu u manjim zatvorenim prostorima i ne ’gledaju’ kroz prozore – problem koji se ponekad susreće sa video detekcijom pokreta (VMD). I, s obzirom na to da se toliko dugo koriste u bezbednosnim sistemima, takođe su prilično pristupačni. Naravno, i među PIR senzorima imate različite opcije: žičani bežični, polje vida, domet… i to sve utiče na cenu.  

Video detekcija pokreta

Video Motion Detection rešenje kombinuje slike generisane sigurnosnom kamerom i softverom koji može da analizira slike dok su snimljene. 

Nedostake ove tehnologije je lako uočiti. Ukoliko nema dovoljno svetlosti, kamera je “slepa”, a isto je i ako ima previše pozadinske svetlosti. Zato je veoma bitno obratiti pažnju koju opremu kupujete i kako će se te kamere ponašati u situacijama sa puno i sa malo svetlosti. Sa druge strane, Sa druge strane, video nadzor je široko primenjeno bezbednosno rešenje, a dodavanje nivoa analitike nije veliki izdatatak i prilično je isplativo. 

Ovaj metod detekcije pokreta u velikoj meri se oslanja na dve ključne komponente: kvalitet slike sa kamere i kvalitet analitičkog softvera koji se koristi. Postoji širok spektar VMD tehnologija – neke će Vam omogućiti da podesite podešavanja, npr. da otkriju kretanje samo u određenim obodima, a neki će jednostavno otkriti bilo koje kretanje. Opet, važno je odabrati opremu koja odgovara situaciji u kojoj će se koristiti.

Termalne kamere

Kao prvo, termalne kamere zapravo nisu kamere jer “ne hvataju” vidljivo svetlo. Da bi pojednostavili, to su senzori koji stvaraju sliku zasnovanu na temperaturnim razlikama između predmeta u njihovom „vidnom polju“.  Termalne kamere imaju odličan domet, čak i ako se fokusiraju na prilično usko područje, mogu pokupiti toplotne signale kroz dim i maglu i imune su na mnoge uslove koji bi bili problematični za obične kamere – senke, tamu, pozadinsko osvetljenje i čak kamuflirane predmete . Takođe rade sa video analitikom, a posebno su efikasne kada se koriste zajedno sa standardnim kamerama koje snimaju vidljivo svetlo.  Iako su vrlo efikasne, termovizijske kamere imaju visoku cenu i mnogim slučajevima korisnici odustanu od njihove kupovine ili je kupe oni kojima je ona zaista neophodna.

Ostavite odgovor