Video Nadzor

Načini napajanja u sistemu video nadzora

Video nadzor

U sistemima video nadzora, neopodna stavka je svakako napajanje za kamere. Često prilikom kupovine kupci ne znaju da je za kamere neophodno i napajanje električnom energijom. Kako se napajaju kamere? Postoje tri načina napajanja: nezavisni, centralizovani i PoE. Ali koji da izaberete i koje napajanje je idealno za Vaš sistem?

 

Nezavisni način napajanja

Kod ovakvog načina napajanja, svaka kamera ima svoje “nezavisno” napajanje.

Prednosti

  1. Praktično kod popravke i zamene. Ukoliko dođe do nekog problema u radu sa kamerama, vrlo lako se ustanovi da li je problem u napajanju i to napajanje može brzo da se zameni.
  2. Zaštita sistema od kvara. Ukoliko ne radi jedno napajanje koje napaja jednu ili dve kamere, samo te kamere neće raditi  i to neće uticati na ceo sistem video nadzora.

Nedostaci

  1. Prekomerni troškovi. Trošak prilikom kupovine više nezavisnih napajanja je veći od troška kupovine jednog centralizovanog napajanja. 
  1. Verovatnije je da će ga oštetiti spoljne sile. Budući da je nezavisno napajanje često blizu kamere, ako je na otvorenom, veće su šanse da sunce, kiša, munja utiču na njegov rad. Zbog toga odaberite nezavisno napajanje za spoljnu upotrebu!

 

Centralizovan način napajanja

Glavna razlika u odnosu na nezavisno napajanje je to da su sve kamere u jednom sistemu povezane na jedno napajanje električnom energijom. 

Prednosti

  1. Niži troškovi. Iako centralizovan način napajanja koristi više kablova nego nezavisno napajanje, često je ono jeftinije nego kupovina više nezavisnih napajanja.
  2. Jednostavno centralizovano održavanje.

Nedostaci

  1. Složena konfiguracija u početnoj fazi. Zbog velike početne struje kamere u trenutku pokretanja i gubitka prenosa na daljinu na projektu, nije jednostavno sabrati nominalnu snagu svih kamera za izbor napajanja.2. Postoji mogućnost da sistem nadzora ne radi. Veoma je bitno da instalater dobro razume ceo sistem video nadzora kako bi znao koje napjanje da izabere kako bi doneo racionalnu odluku u režimu centralizovanog napajanja.
  1. Mogućnost da ceo sistem ne radi. Problem sa sistemom napajanja u centralizovanom režimu bez UPS-a može da prouzrokuje pad rada celog sistema.

 

PoE (Power Over Ethernet)

Možda i najpraktičniji rešenje – napajanje preko Ethernet kabela. Prednosti su manji troškovi. Da, možda je PoE switch malo skuplji, ali nema dodatnih troškova za napajanje ( bilo da su nezavisna ili centralizovana) i nema potrebe za razvlačenjem dodatnih kablova –  i video signal i napajanje se prenose preko Ethernet kabela. Kvalitet kabela je veoma važan. Loš kvalitet kabela će dovesti do toga da IP kamere stalno otkazuju ili se ponovo pokreću.

 

Оставите одговор