Interfoni, Video Nadzor

Šta je PoE switch?

PoE switch

Šta je PoE? PoE je skraćenica od Power Ower Ethernet (PoE) i predstavlja karakteristiku mreže koja je definisana standardima IEEE 802.3af i 802.3at. PoE omogućava Ethernet kablovima da napajaju mrežne uređaje preko postojeće veze za prenos podataka. 

PoE switchevi su svoju primenu našli u mrežnom okruženju gde služe za prenos podataka sa jednog uređaja na drugi, kao i za napajanje uređaja kao što su npr. IP kamere ili IP interfoni, i sve to rade preko Ethernet kabela. Za razliku od industrijskih PoE uređaja koji su svoju primenu našli u teškim uslovima, komercijalni PoE switchevi nisu dovoljni da izdrže određene ekstremne uslove i koriste se u kancelarijama, zgradama, kućama, stanovima…

Uređaji koji podržavaju PoE mogu biti oprema za napajanje (PSE), uređaji sa napajanjem (PD) ili ponekad oboje. Uređaj koji prenosi snagu je PSE, dok je uređaj koji se napaja PD. Većina PSE su ili mrežni switchevi ili PoE injektori namenjeni za upotrebu sa switchevima koji nisu PoE. Uobičajeni primeri PD uključuju VoIP telefone, bežične pristupne tačke i IP kamere.

POE switch port podržava izlaznu snagu od 15,4W ili 30 W, što odgovara standardu IEEE802.3af / 802.3at.

Većina ljudi možda nije dobro upoznata sa PoE.

Pre svega, Power Ower Ethernet switch vam omogućava da koristite jedan kabl i za napajanje i za prenos podataka, što znači da ne morate trošiti više novca na kupovinu i provlačenje kabla za mrežnu opremu. Drugo, kada treba da instalirate nove dalekovode, PoE to čini mnogo jednostavnijim i jeftinijim u instaliranju ili proširenju mreže. Treće, PoE pomaže da izg+zbegnete milion žica i kablova u prostoriji. . Konačno, korišćenje PoE Vam omogućava da montirate uređaje na mesta na kojima bi bilo nepraktično instalirati napajanje, poput spuštenih plafona.