Alarmni sistemi

Šta su infracrvene barijere i kako one funkcionišu?

Šta su infracrvene barijere i kako one funkcionišu?

Infracrvene barijere se nalaze u širokoj upotrebi za sigurnosnu zaštitu perimetra kako kod stambenih tako i kod komercijalnih objekata. U poređenju sa PIR (PASIVNI infracrveni detektori) senzorima pokreta, infracrvene barijere spadaju u grupu AKTIVNIH detektora i imaju brojne prednosti kao što je imunost reagovanja na kućne ljubimce, nisku stopu aktiviranja lažnih alarma, kao i to što su otporne na razne promene vremena i temperature.

Infracrvene barijere su usvojile aktivnu infracrvenu tehnologiju i detektuju prisutnost provalnika emitovanjem infracrvenih snopova, gde ti snopovi mogu biti prekinuti. Sastoje se od predajnika i prijemnika. Predajnik i prijemnik su uvek postavljeni suprotno jednan drugom; predajnik emituje od 2 do 4 infracrvena zraka ka prijemniku. Ćelija u predajniku proizvodi snop infracrvene svetlosti, potpuno nevidljiv golim okom, koji je usmeren ka prijemniku. Kada se infracrveni zrak prekine, detektor će aktivirati alarm. Jednostavno!

Uglavnom, infracrvene barijere dolaze u kompletu sa dve, tri ili četiri barijere koje se postavljaju na razdaljini od 30m do 300m, sve zavisi od proizvođača i modela barijera. Broj barijera se takođe određuje na osnovu perimetra koji je potrebno zaštiti. Generalno, većina senzora IC barijera koristi žično povezivanje i koriste AC ili DC napajanje, tako da je potrebno da pored barijera kupite i napajanje za njih.

Aktivne infracrvene barijere se ne smeju mešati sa PIR (Passive Infra Red) detektorima koji, u  osnovi, ne emituju bilo kakav zrak. Umesto toga, PIR detektuje kretanje izvora toplote (osoba, životinja, vozilo…) i ako ih otkrije aktivira alarm. Za razliku od PIR detektora, aktivne infracrvene barijere imaju vrlo preciznu oblast detekcije, tako da se mogu koristiti na otvorenim lokacijama i blizu otvorene ograde bez rizika od neugodnosti ili lažnih alarma izazvanih aktivnostima izvan zaštićenog područja. Stoga su posebno pogodni kako za detekciju upada tako i za praćenje CCTV sistema gde je potrebna visoka stopa detekcije sa minimalnom stopom lažnog alarma. 

Infracrvene barijere su efikasni i nenametljivi uređaji koji značajno povećavaju nivo zaštite u vašem domu ili poslu. Na bazi infracrvene tehnologije, oni se mogu konfigurisati da prate perimetar, prilazne puteve, bazene i neograđene oblasti. Ovi sistemi reaguju na  ljude i vozila i kao takvi su izuzetno svestrani. Provison u svojoj ponudi ima Fokus i Bliston IR barijere, a vie detalja o njima možete videti ⇒ OVDE.