Video Nadzor

ANPR – sve popularnije kamere za prepoznavanje tablica

ANPR - sve popularnije kamere za prepoznavanje tablica

 

Možemo da se osvrnemo nekoliko godina unazad i zapitamo se: kako smo ikada uspeli da funkcionišemo bez prepoznavanja tablica na vozilima?

ANPR  (Automatic Number Plate Recognition) kamere za prepoznavanje tablica se sve više koriste u raznim scenarijima, a to je nešto što donedavno nismo mogli ni da zamislimo. Do skoro su kamere i softveri ove vrste bili neverovatno skupi i nepristupačni, koristili su ih samo javni sektori, policijski sektori.  Zahvaljujući konstantnom razvoju tehnlogije, brzom razvoju IP kamera, ANPR rešenja današnjice su moćnija, pouzadnija i pristupačnija od ranijih generacija kamera za prepoznavanje tablica. 

Svetska predviđanja su da će prodaja ANPR kamera do 2022. godine dostići cifru od 800 miliona US dolara.

 

ANPR je tehnologija koja koristi uglavnom visokokvalitetne kamere, kao što je Hikvision DS-2CD7A26G0/P-IZS,  slika registarske tablice u realnom vremenu, upoređuje ili dodaje ih u unapred definisane liste, a zatim preduzima određene mere, kao što su kontrola pristupa, naplata troškova kao što je putarina na putevima ili naplata parkinga, ili generisanje upozorenja kada je uslikano neko vozilo na koje je potrebno obratiti pažnju. 

Ranije je ANPR kamere koristila policija da bi proverila da li auto ukraden, registrovan, da li je učestvovao u nekom saobraćajnom prekršaju. Korišćene su takođe i za kontrolu parkinga, saobraćaja, kao i na benzinskim stanicama za borbu protiv ljudi koji bi se odvezli, a da nisu platili gorivo. U novije vreme, ANPR se koristi na parkinzima kako bi kontrolisale ulaske/izlaske automobila sa “bele liste”. 

ANPR je istorijski koristila policija da bi potvrdila da li je automobil ukraden, je neobrezan ili je neosiguran. Lokalne vlasti su ga takođe rasporedile da primene kršenje parkinga i saobraćaja, kao i benzinske stanice za borbu protiv problema ljudi koji se voze bez plaćanja goriva. U novije vreme, operateri parkirališta koriste ANPR za kontrolu ulaska i izlaska automobila sa „bele liste“.

Povećana funkcionalnost i dostupnost ANPR rešenja koja su pristupačna za gotovo bilo koju primenu, znači da instalateri sada mogu pomoći svojim klijentima da koriste ANPR izvan tradicionalnih sigurnosnih svrha. Neka od zanimljivih i neobičnih ANPR primena:

Marketinške agencija koristi ANPR za analizu uticaja reklamnih kampanja na bilbordu. ANPR aplikacija, koja radi na otvorenoj platformi, mrežnia kamera visoke definicije, pruža podatke o broju automobila i brzini kojom prolaze pored bilborda. Ovo daje indikaciju o broju ljudi koji su verovatno videli reklamu, da li su usporili kada su prolazili pored nje, koliko dugo su se zadržali. Agencija koristi podatke da bi svojim klijentima pružila izveštaje o isplativosti svakog bilborda, upoređujući ih sa drugima na različitim lokacijama.

Zdravstvene i bezbednosne procedure se moraju strogo poštovati na gradilištu, a pristup njima se takođe treba strogo kontrolisati bi se smanjio rizik od krađe dragocenih postrojenja i mašina. Imajući to u vidu, ANPR postavljen na velikom gradilištu može da značajno smanji broj potrebnog fizičkog obezbeđenja koje je do sada upravljalo pristupom vozila. 

ANPR aplikacija prepoznaje registarske tablice svih vozila koja su ovlašćena za vožnju na mestu, uključujući kamione koji pripadaju građevinskoj kompaniji i ona koja su u vlasništvu dobavljača. U zavisnosti od toga koja su vozila privremeno ili trajno stavljena na belu listu, pristup se automatski odobrava ili odbija i to bez ljudskog učešća.

Kamere za prepoznavanje tablice takođe pomažu da ljudi budu bezbedni i u velikim logističkim centrima. Veliki broj ljudi radi na ovakvim mestima sa vozilima koja neprestano dolaze i odlaze, pa su vlasnici logističkog centra dužni su da vode računa o smanjenju rizika od sudara, što može rezultirati ozbiljnim povredama zaposlenih ili posetilaca. Softver koji radi na kamerama ugrađenim na dve precizne i razdvojene lokacije, prepoznaje registarske tablice vozila koja se kreću između te dve tačke i meri njihovu prosečnu brzinu tokom vožnje do ili iz područja utovarnog prostora. Sigurnosno osoblje se automatski upozorava ako bilo koji vozač prekorači strogo primenu ograničenja brzine.

Ovakav vid kontrole je pristun  i na autoputevima gde se meri prosečna brzina između dve naplatne rampe. 

Hoteli koriste kamere za prepoznavanje tablica kako bi svojim gostima obezbedili pristup parkingu, noću ili danju. Pa tako i velike kompanije na ulazu imaju ovakve kamere kako bi zaposleni mogli nesmetano da ulaze u dvorište firme, ili ispod zgrade, bilo gde gde se nalazi parking.  

Naveli smo samo nekoliko primera gde se ANPR inovativno korisiti. Bez sumnje, profesionalni instalateri sigurnosne opreme će pronaći više načina da iskoriste ovu visoko efikasnu tehnologiju i omoguće svojim klijentima da dobiju dodatnu vrednost od njihovih rešenja za video nadzor.