Motori za kapije

O ovome treba da razmišljate pre nego što kupite rampu

O ovome treba da razmišljate pre nego što kupite automatsku rampu

Automatske rampe, parking rampe, parking barijere… sve su to nazivi za koji označavaju isto: rešenje za kontrolu pristupa vozila koje se uveliko koristi u poslovnim i stambenim objektima 

Ako ste u potrazi za novom rampom, važno je da znate kako da izaberete najbolji sistem, a većina specifikacija i kataloga Vam nisu korisni osim ako niste instalater ili već znate u šta se upuštate.

Stvari o kojima morate da razmislite pre nego što kupite automatsku rampu.

Ovde na www.provision.rs se zaista trudimo da potencijalnim kupcima uvek prvo objasnimo kako proizvod funkcioniše i da ima ponudimo rešenje koje njima zaista treba i koje će funkcionisati u skladu sa njihovim očekivanjima. Kroz ovaj tekst smo se potrudili da sastavimo listu koja opisuje koje su to osnovne stvari na koje treba obratiti pažnju pre kupovine rampe. Ovaj vodič će Vam sigurno pomoći da izbegnete česte greške i zamke u koje upadaju svi koji su neinformisani o rampama. Pre zahteva za ponudu ili odabira rampe treba da se zapitate:

 1. Koja je namena rampe?
 2. Koji su fizički atributi rampe?
 3. Kako želite da upravljate rampom?
 4. Sigurnosne opcije o kojima bi trebalo da razmišljate i 
 5. Dodatne opcije i mogućnosti rampe.

1. Koja je namena rampe?

Mesto montaže

Pre nego što kupite automatsku rampu, potrebno je da odlučite gde će ona biti postavljena, kao i njen operativni model. Postoje rampe koje su posebno dizajnirane za jednostavnu primenu kao što su parking prostori, kontrola saobraćaja do velikih železničkih i industrijskih prelaza. Neophodno je razumeti primenu, dostupnost prostora i učestalost korišćenja.

Neophodno je da znate odgovor na pitanja: 

 • Da li je za komercijalnu, industrijsku ili stambenu upotrebu?
 • Da li je za gust saobraćaj ili slabo saobraćajno područje?

Učestalost rada (ciklus rada)

Radni ciklus ili učestalost rada rampe je još jedan faktor koji se mora uzeti u obzir.

Šta je radni ciklus? Radni ciklus za automatizovanu rampu je broj puta koliko se rampa može otvoriti i zatvoriti bez pregrevanja motora. Radni ciklus se obično izražava u procentima. 100% radni ciklus je namenjen za kontinuiranu upotrebu, npr.: slučajevi visokog intenziteta korišćenja kao što su tržni centar, naplatne rampe itd.

Postoje dve najčešće kategorizacije: stambeni (35-70% radni ciklus) i komercijalni (100% radni ciklus). Kao što možete da zaključite, rampa koja se postavi na naplatnoj rampi ili graničnom prelazu će se koristiti mnogo više nego ona na ulazu u neki stambeni kompleks ili parking zgrade. Takođe, nije potrebno na ulaz u parking zgrade gde ima svega 10-20 stanova staviti rampu sa izuzetnom viskom frekvencijom korišćenja. 

Neophodno je da znate odgovor na pitanja: 

Koja je prosečna upotreba (otvaranje/zatvaranje ciklusa) po danu? (prilikom izračunavanja potrebnog radnog ciklusa, izračunajte za najgori scenario)

2. Koji si to fizički atributi automatske rampe?

Dužina ruke rampe

Rampe se isporučuju sa različitim dužinama ruke rampe kako bi odgovarale prolazu koji je potrebno kontrolisati. Ruke rampe uglavnom mogu biti od 3 do 8 metara.

Neophodno je da znate odgovor na pitanja: 

Koja je širina prolaza koji treba da se kontroliše sa rampom?

Zglobna ruka

Zglobna ruka rampe je ruka rampe može da se savije i omogući postavljanje rampe u zatvorenim prostorima gde plafon diktira moguću dužinu ruke rampe kao što su podzemne garaže.

Neophodno je da znate odgovor na pitanja: 

Ako se rampa postavlja u zatvorenom prostoru, koja je visina plafona?

3. Na koji način će se upravljati rampom? 

Još jedan faktor koji morate da uzmete u obzir je kako želite da kontrolište svoju rampu? Najčešći zahtev je putem daljinskog upravljača ili dugmeta koje se uglavnom nalazi u portirskoj prostoriji. Ali pored ovih rešenja postoje i opcije:

 • Otvaranje čitačima kontrole bilo da je to putem RFID kartice, biometrike (otisak prsta, prepoznavanje lica), RFID privezaka;
 • Korišćenje GSM modula koji se postavlja u automatsku rampu i omogućava da se rampa otvori pozivanjem određenog SIM broja koji se nalazi u samom GSM modulu;
 • Otvaranje UHF čitačima i tagovima koji otvaraju rampu čim se vozilo sa UHF tagom približi rampi i čitaču;
 • Otvaranje putem ANPR kamere. Kada ANPR kamera prepozna registarsku tablicu kojoj je odobren prolaz, aktiviraće otvaranje ili zatvaranje rampe. 
 • Otvaranje pomoću induktivne petlje koja se postavlja u betonu ispred mesta gde će biti postavljena rampa. Kada vozilo uđe u polje koje formira petlja, rampa će se otovoriti/zatvoriti. 

Neophodno je da znate odgovor na pitanja: 

 • Da li postoji portir ili fizičko obezbeđenje koje će upravljati rampom putem exit tastera?
 • Da li svaki zaposleni/stanar treba da ima svoj daljinski uređaj?
 • Da li je potreban čitač na ulazu u štićeni objekat ili će se rampa otvarati automatski zahvaljujući UHF ili ANPR?

4. Sigurnosne opcije

Kada je sigurnost vozila, ljudi , a i same rampe u pitanju, postoji nekoliko najčešće korišćenih opcija: 

 • Fotoćelije (senzori pokreta) su elektronski uređaji koji poboljšavaju sigurnost automatskim otkrivanjem vozila ili prepreka kako bi se omogućilo automatsko podizanje rampe. Prijemnik i predajnik se postavljaju jedan naspram drugog i ukoliko neko prekine nevidiljivi infracrveni snop, rampa se neće spustiti što može da spreči oštećenje vozila, teške povrede, pa čak i lom same ruke rampe. 
 • Sistem protiv loma ruke sprečava da se ruka rampe polomi ukoliko neko vozilo iz bilo kog razloga udari u rampu dok je ruka rampe spuštena.
 • Osvetljenje rampe. Većina rampi se isporučuje bez rasvete koja je opciona oprema, ali i koju svi izbegavaju zbog uštede prilikom kupovine. Takođe većina rampi se isporučuje sa fosfornim nalepnicama koje mogu da pomognu kada je vidljivost slabija i po mraku, ali da bi bili potpuno sigurni da vozači rampu vide po mraku i uslovima loše osvetljensti, led rasveta na samom stubu rampe i duž ruke rampe je svakako preporuka. 

5. Dodatne opcije

Rezervno napajanje

Ukoliko se plašite ili znate da u vašem okruženju često dolazi do nestanka električne energije, trebalo bi da razmišljate i o baterijskom napajanju za automatsku rampu. Rezervno napajanje nije tu da zameni struju i ne može da omogući da rampa radi konstano napajajući se sa baterijama, ali je vrlo zgodno, kada dođe do nestanka struje da rampa može da se otovori ili zatvori nekoliko puta bez korišćenja mehaničkog ključa. 

Brzina otvaranja/zatvaranja

Većina rampi na tržištu obezbeđuje brzinu od 2 do 6 sekundi. Naravno, brzina zavisi i od proizvođača rampe, od njene jačine, od dužine ruke rampe.

Troškovi održavanja

Uvek možete kupiti jeftinu automatsku rampu, ali pazite na troškove održavanja i rada. Operativni troškovi su jednako važni kao i troškovi kupovine rampe. Ne samo u smislu novca, već i dostupnosti rezervnih delova i tehničara.

Neophodno je da znate odgovor na pitanja: 

 • Da li za tu rampu prilikom kupovine postoje i rezervni delovi dostupni na našem tržištu? Znate li koliko puta nam se desilo da nas kontaktiraju i traže pomoć sa rezervnim delovima? Kupili su jeftinu rampu „no name“ proizvođača, ili još gore , kupili su rampu poznatog proizvođača sa slabom mrežom distributera i rezervnih delova, ili su kupili poznatu rampu ali “na crno” ( tu mislimo na modele koji se nikad nisu našli u zvaničnim kanalima prodaje u Srbiji) i sada ne mogu da dođu do rezervnog dela za tu rampu ili su ti delovi preskupi.

Nivo zaštite

Rampe se uglavnom postavlju spolja , a motor i ostale unutrašnje komponente moraju da budu zaštićeni od vode, prašine. Bitno je da rampa ima odgovarajući stepen zaštite, IP54 ili IP56.

Radna temperatura

Opet, razmatrajte najgori mogući scenario, i obratite pažnju na maksimalnu i minimalnu dozvoljenu teperaturu rada. Tražite uvek  -20°C – +55°C.

Pomoćni držači ruke

Pomoćni držači rampe mogu biti fiksni ili mobilni ( da se podižu zajedno kada se podiže i ruka rampe). Kada se preporčuju pomoćni držači? Kod rampi sa dužom rukom rampe kao što je 6, 7 ili 8 metara  zbog njihove težine i dužine dolazi do “ljuljanja” kada se ruka rampe spusti. Preporuka je da se tada koriste držači. Ukoliko je prolaz jednosmeran i postoji mesto, postavljaju se fiksni držači. Ukoliko je dvosmerni prolaz ili bi držač smetao za prolaz vozila, postavljaju se mobilni držači.