Kontrola pristupa

Kako elektromagnentna brava funkcioniše?

elektromagnetna brava

Šta je elektromagnetna brava?

Elektromagnetna brava drži vrata zatvorena koristeći moć magnetne privlačnosti. Elektromagnet postaje namagnetisan tek kada se na njega primeni električna energija. Kada se ne primenjuje struja, ne generiše magnetno polje štoo znači da se vrata tada mogu slobodno otvoriti.

Da li su elektromagnetne brave Fail Safe ili Fail Secure? 

Fail Safe i Fail Secure predstavlja ključnu razliku u elektronskom zaključavanju. Svaki tip brave je bolje prilagođen određenim okruženjima i određenim projektima. Fail Safe brave se otključavaju kada se isključi napajanje. Napajanje se primenjuje da se zaključaju vrata i spreči pristup. Suprotno tome, Fail Secure brave se zaključavaju kada se isključi napajanje. Napajanje se primenjuje da bi se vrata otključala i omogućio pristup.

Po svojoj prirodi, elektromagnetne brave su tipa Fail Safe. Napajanje se mora primeniti na magnet da bi se stvorilo magnetno polje i držala vrata zaključana. Kada napajanje opada, magnetno polje takođe opada, a brava se oslobađa.

Gde se primenjuju elektromagnetne brave?

Zbog svoje Fail Safe prirode, elektromagnetne brave su pogodne za upotrebu sa protivpožarnim vratima i izlazima u slučaju nužde. To je zato što će se vrata automatski otključati u slučaju da dođe do prekida napajanja u slučaju nužde. 

Elektromagnetne brave su takođe zgodno rešenje za staklena vrata. Tamo gde drvena ili plastična vrata mogu imati drugačiju vrstu brave, kao što je elektromagnenti prihvatnik ugrađen u telo samog krila vrata, staklena vrata su ipak malo složenija. Elektromagnetne brave se mogu postaviti na površinu staklenih vrata i/ili staklenog okvira pomoću nosača.

Kako funkcionišu elektromagnetne brave?

Brava (često poznata kao maglock) se sastoji od dva dela: samog elektromagneta i armaturne ploče. Magnet se postavlja na okvir vrata, dok se armaturna ploča postavlja na krilo vrata. Kada se energija primeni na magnet, on generiše magnetno polje. Armaturna ploča je snažno privučena magnetom. Sila privlačenja između dve komponente drži vrata čvrsto zatvorena.

Nosač za el. bravu DS-K4H258-LZ

Original price was: 4,320.00rsd.Current price is: 3,600.00rsd.
Brands:

Elektromagnetna brava DS-K4H258S 280kg

Original price was: 12,240.00rsd.Current price is: 8,640.00rsd.
Brands:

Koje vrste elektromagnetnih brava postoje?

Postoji mnogo varijacija, od kojih je svaka malo drugačija i svaka je bolje prilagođena malo drugačijim scenarijima instalacije. Važno je razumeti ove razlike i da tačno znate gde želite da postavite bravu kako bi napravili najbolji izbor:

1.Unutrašnja ili spoljašnja

Neke elektromagnetne brave su pogodne samo za ugradnju u zatvorenom okruženju. Druge su izdržljivije i mogu se instalirati na otvorenom na spoljna vrata i kapije. Spoljne brave se testiraju po sistemu IP rejtinga da bi se utvrdila njihova otpornost na elemente.

IP ocene se sastoje od dve cifre. Prva cifra se odnosi na sposobnost brave da izdrži ulazak čvrstih materija kao što su prašina i druge čestice. Ona je rangirana od 1 do 6, a 6 znači da su brave potpuno zaštićene od ulaska prašine. Druga cifra se odnosi na otpornost na tečnosti. Meri se od 1 do 8. Do nivoa 6, ocene opisuju sposobnost da izdrže različite jačine vodenog prskanja i mlaza. Nivoi 7 i 8 opisuju stepene zaštite kada je proizvod potpuno uronjen u vodu. Skoro sve spoljne CDVI elektromagnentne brave imaju IP68 - najviši mogući stepen zaštite.

Elektromagnentna brava - montaža

2. Način  montaže

Postoje dva načina na koji se elektromagnetna brava može montirati na vrata. Za svaki od ova dva tipa potrebni su malo drugačiji nosači za pričvršćivanje magneta i armaturne ploče na vrata na ispravan način.

  • Površinska montaža

Površinske brave su postavljene na vrhu postojeće strukture vrata i okvira. Postoje dve različite konfiguracije u zavisnosti od toga da li su vrata potisna ili na povlačenje.

Za vrata na povlačenje, potreban Vam je Z&L nosač za montiranje komponenti. Magnet se postavlja na L nosač i montira na prednji deo okvira vrata. Armaturna ploča se postavlja na Z profil i montira na krilo vrata. Z-držač osigurava da postoji prostor za spajanje magneta i armaturne ploče bez potrebe za sečenjem u okvir vrata ili krilo vrata.

Kod potisnih vrata, armaturna ploča se postavlja direktno na stranu za zatvaranje krila vrata. Magnet je postavljen na okvir vrata, visi sa gornje ivice.

  • Ugradna montaža

Ugradne brave su ugrađene u postojeću strukturu vrata i okvira. Iz okvira vrata mora se izrezati rupa iste veličine i oblika kao magnet. Magnet se zatim uvlači u držač, ostavljajući ravnu površinu sa magnetom u ravni sa ivicom okvira. Armaturna ploča se takođe postavlja u krilo vrata, ostavljajući je u ravni sa površinom ivice vrata. Kada su vrata zatvorena i zaključana, nijedan deo nije vidljiv.

3. Nadgledane brave

Nadgledanje je funkcija koja Vam omogućava da pratite status elektromagnentne brave, obično u realnom vremenu. Magnet uključuje senzor koji pokazuje da li je aktivan (i zaključan) ili neaktivan (i otključan). Ako se brava koristi zajedno sa umreženim sistemom kontrole pristupa, nadgledanje znači da se status zaključavanja može videti i pratiti u sistemu.

4. Sila držanja

Sila držanja je snaga brave. Meri se u težini - obično kilogramima. CDVI elektromagnetne brave su generalno dostupne u 180kg, 300kg, 400kg ili 500kg sile držanja. Broj Vam govori koliku težinu bi neko trebalo da primeni na vrata da bi se brava otvorila silom. Kao takvo, što je veća sila držanja, to je jače stvoreno magnetno polje i bezbednija je brava.

Elektromagnetne brave su raznovrsna, efikasna i robusna rešenja za zaključavanje. Bez obzira da li imate tradicionalna ručna vrata, automatska vrata, spoljna vrata ili vrata za slučaj opasnosti, magnetno zaključavanje može biti pravi izbor za Vas.