Alarmni sistemi

Zašto detektori pokreta reaguju na životinje i kako to izbeći?

Odlučili ste da zaštitite Vaš dom, izbor je pao na alarmni sistem i nakon što su instalirani detektori pokreta, očekujete njihovo trenutno reagovanje na nečiji ulaz i kretanje kroz kuću. Ako lopov pređe preko praga ili provali kroz prozor, aktiviraće se alarm. I budite sigurni da bilo koji visokokvalitetni alarmni uređaj može izvršiti ovaj zadatak. Ali reagovanje na pokret je samo polovina bitke: važan kvalitet detektora pokreta je sposobnost da odredi i prepozna šta se tačno kreće. Detektori moraju brzo i precizno da prepoznaju čoveka, a istovremeno da zanemare prirodne smenje, mrdanje zavese i ljubimce, tako da ste Vi sigurni i da znate da kad se oglasi alarm, pretnja je stvarna i potrebno je da se odmah reaguje. 

U nastvaku pročitajte kako infracrveni detektori pokreta vide svet oko sebe, koje tehnologije koriste da razlikovanje čoveka od kućnih ljubimaca i šta vlasnici životinja treba da znaju kada se odluče na instalaciju alarmnog sistema. 

Detektori pokreta zasnovani na infracrvenim senzorima reaguju na infracrveno zračenje ili, drugim rečima, toplotu.

Ponekad ljudi umeju da kažu: “Detektor pokreta je video čoveka.” Međutim, ovi uređaju ne vide predmete, životinje ili ljude, oni se samo bave prikupljenim podacima i na osnovu njih rade svoj posao i reaguju ili ne reaguju. 

Specijalna zakrivljena Fresnel sočiva fokusiraju infracrveno zračenje na pirosenzor detektora. Zatim se senzorski signali šalju mikroprocesoru, koji ih pretvara u digitalne podatke. Nakon toga sledi analiza i procena pretnji, što je upravo ključna razlika između pametnih detektora i onih ne baš tako kvalitetnih i pametnih. Kada je poznat  intenzitet infracrvenog zračenja i dinamika kretanja izvora, softverski algoritmi određuju prirodu pretnje, a detektor odlučuje da li da aktivira alarm ili da ignoriše to kretanje.

Zatvoreni prostor

Kada se pravilno instaliraju i konfigurišu, unutrašnji detektori pokreta MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect i najnoviji MotionCam ignorišu  životinje visine do 50 cm i težine do 20 kg. Maksimalna težina je definisana kao razumljiva orijentaciona tačka, ali u stvarnosti je važna veličina toplotne tačke u infracrvenom spektru. Imajte na umu da detektori ne vide objekte, već analiziraju infracrveno zračenje ovih objekata.

Detektori pokreta su manje osetljivi u blizini tla jer se pretpostavlja da se tamo nalaze veliki kućni ljubimci.

Detektori pokreta koriste softverski algoritam SmartDetect koji je razvio sam AJAX i koji služi za pravilnu procenu pretnje. Kada otkrije kretanje, SmartDetect analizira signalni talas infracrvenog senzora i upoređuje ga sa vrednostima specifičnim za kretanje ljudi. Zbog činjenice da je toplotna tačka životinje mala i da signali ulaze u donju zonu Fresnel sočiva (koja senzoru prenosi manje zračenja), detektor ne aktivira alarm.

Ajax detektori pokreta takođe koriste sistem kompenzacije temperature. Takav sistem povećava osetljivost PIR senzora kada je temperatura okoline blizu temperature ljudskog tela (36 ° C) i snižava osetljivost kada je temperaturni kontrast između tela i okoline visok. Takav sistem pomaže detektorima da ostanu efikasni u celom temperaturnom opsegu i štiti ih od lažnih alarma na niskim temperaturama.

Otvoreni prostor

MotionProtect Outdoor detektor ne reaguju na životinje visine do 80 cm. Da bi efikasno zanemarili sve spoljašnje tipične smetnje, ovi detektori su opremljeni sa dva infracrvena senzora i očitavaju signale iz dve oblasti prostora. Alarm aktiviraju samo tada kada senzora otkriju kretanje.

Kao i Ajax detektori za unutrašnju montažu, MotionProtect Outdoor koristi algoritam SmartDetect – prvi softverski nivo zaštite od lažnih alarma. Algoritam analizira i upoređuje podatke sa svakog senzora. Po pravilu, detektor je spreman da donese odluku da li će u ovoj fazi zanemariti ili aktivirati alarm. Ali ako je situacija dvosmislena, uključiće se analiza spektra za frekventne komponente signala dva senzora. Ovaj sistem zaštite od lažnih alarma jedinstven za sigurnosne detektore nazvan je LISA.

  1. Proverite da li je detektor pokreta instaliran na optimalnoj visini.

Ako su unutrašnji detektori pokreta postavljeni ispod preporučene visine, životinje se kreću u preosetljivom području i vrlo lako se može aktivirati alarm. I kod spoljnih detektora se teren zaštićenog područja mora uzeti u obzir – ako veliki pas uđe u područje otkrivanja oba MotionProtect sočiva, , funkcija imuniteta kućnih ljubimaca možda neće moći da se nosi s njim i detektor će aktivirati alarm.

  1. Podesite detektor na odgovarajuću osetljivost.

Kada štite prostorije sa životinjama, detektori MotionProtect, MotionProtect Plus i CombiProtect postavljaju se na srednju ili nisku osetljivost, u zavisnosti od veličine životinje. Osetljivost MotionProtect Outdoor detektora određuje se empirijski: započnite sa srednjom osetljivošću i spustite je ako postoje lažni alarmi.

  1. Osigurajte da se životinja ne mogu približiti sočivima detektora u sobi.

Što je objekat koji se kreće bliži sočivu, to njegova termalna tačka postaje veća. Ako živahni i okretni pas skoči na nivo detektora u neposrednoj blizini sočiva, aktiviraće se alarm. Isto važi i za mačku koja je skočila na ormar da bi se približila detektoru.

Da biste otklonili i najmanju zabrinutost ili bespotrebno vraćanje kući svaki put kada se aktivira alarm, a Vi niste sigurni da li je životinja ili čovek, koristite kvalitetne i proverene alarmne sisteme , detektore koji imaju pet immunity koji funkcioniše. Jedan od proverenih alarma je AJAX i njihovi detektori koji reaguju na pravilan način. Ako želie dodatnu sigurnost, koristite njihov novi MotionCam detektor sa vizuelnom verifikacijom alarma – kada detektor primeti neki pokret, on napravi snimak ili seriju od 2 do 5 snimka i šalje ih na vaš telefon i tako tačno znate i VIDITE koje je izazvao alarm: ljubimac ili razbojnik koji je provalio u Vašu kuću. 

PROČITAJTE VIŠE o novom MotionCam detektoru. 

Related Posts

Оставите одговор