PoC video nadzor predstavlja novu patentiranu HikVision HD-TVI tehnologije koja omogućava napajanje kamera direktno putem koaksijalnog kabela. PoC kamera se povezuje sa PoC DVR uređajem samo putem običnog koaksijalnog kabla (RG59, RG6) ili putem UTP kabla (uz pomoć video baluna), preko kojih se pored video signala prenosi i struja za napajanje kamera. Dometi ove tehnologije su: 200m za RG6/RG59 kabl i 100m za UTP Cat-5e.
Za ovaj sistem nije potrebno dodatno eksterno napajanje za kamere. Na ovaj način, POC tehnologija omogućava bržu, jednostavnju i jeftiniju instalaciju. Bitno je napomenuti da PoC kamera NE SME nikako da se povezuje istovremeno i sa PoC DVR uređajem i eksternim napajanjem. 

Ниједан производ не одговара изабраним критеријумима.