Alarmni sistemi

Alarmni sistemi i sve što treba da znate o njima

Verovatno ste dosad pročitali dosta tekstova vezanih za alarmne sisteme i njihovi delovanje. Pokušaćemo da sve to stavimo ovde na jedeno mesto gde možete da dobijete informaciju:

 • šta su alarmni sistemi;
 • koje su osnovne komponente alarmnih sistema;
 • koja je cena alarmnih sistema;
 • koji alarmni sistem da izaberete i
 • šta znače pojmovi koje se često vidite u opisu pojedinačnih komponenti alarmnih sistema.

Alarmni sistemi ili poznati i kao protiv-provalni sistemi su dizajnirani za otkrivanje neovlašćenog ulaza/upada u stambeni/poslovni objekat ili neku drugu oblast.

Alarmni sistemi se koriste u stambenim, komercijalnim, industrijskim i vojnim objektima za zaštitu od provale (krađe) ili imovinske štete, kao i lične zaštite protiv uljeza. Određeni tipovi alarmnih sistema imaju samo jednu svrhu kao što je zaštita od provale, dok postoje i kombinovani sistemi koji pružaju pružaju zaštitu od požara i upada. Alarmni sistemi se takođe mogu kombinovati sa sistemima za video nadzor i na taj način i snimiti čin provaljivanja. Postoje mali jednostavni alarmi čiji cilj je samo da naprave glasnu i neprijatnu buku koja će oterati provalnika, dok postoje i komplikovani višenamenski alarmni sistemi kompjuterskim nadzorom i kontrolom.

Najosnovniji alarmni sistemi ( ovde govorimo o sistemima proizvođača PARADOX ) se sastoje od alarmne centrale, napajanja za centralu, kutije za centralu, od jednog ili više senzora za otkrivanje uljeza i uređaja za upozorenje koji ukazuju na upad. Senzori služe za detekciju događaja kao što je otvaranje vrata, lom stakla, kretanje… Alarmna centrala upravlja radom svih elemenata sistema, prima signale detektora i vrši uzbunjivanje pomoću sirena ili obaveštava korisnika putem telefona ili GSM mreže.

 • Alarmna centrala je kontrolni panel na koji se povezuju svi elementi i ona je “mozak” sistema jer upravlja svim elementima sistema, čita senzorske ulaze, prati kada se alarm aktivira/deaktivira, prati moguće greške u sistemu.  U modernim sistemima, ovo je obično jedna ili više računarskih ploča unutar metalnog kućišta, zajedno sa napajanjem. Centrale se napajaju putem trafoa, a obavezna je i dodatna baterija koja će napajati ceo alarmni sistem ukoliko dođe do nestanka struje.
 • Tastature. Mali uređaji,  tipično se nalazi na zidu i  funkcionišu za komunikaciju korisnika sa alarmom. Putem tastature se vrši uključivanje/ isključivanje alarma, programiranje i kontrola celokupnog alarmnog sistema. Osim tastera, tastature obično karakterišu indikatorska svetla, mali ekran sa više karaktera ili oboje. LED tastature su tipovi na kojima se nalaze samo tasteri koji su osvetljeni LED diodama koje indikuju trenutno stanje sistema. Noviji modeli tastatura imaju  LCD ekrane na kojima je tekstualno ispisano stanje sistema, kao i neke dodatne informacije (naziv zone, trenutno vreme i datum, stanje alarmnog sistema i td.), a sve popularnije su i tastature sa color LCD ekranima osetljivim na dodir.
 • Senzori, uređaji koji otkrivaju upad. Senzori se mogu postaviti na obim zaštićenog područja, unutar njega ili oboje. Senzori mogu da otkriju uljeze različitim metodama, kao što su praćenje vrata i prozora za otvaranje ili praćenjem nezbrinutih enterijera za pokret, zvuk, lom stakla, vibracije ili druge poremećaje. Senzori mogu biti povezani sa alarmnom centralom žičanom ili bežičnom vezom. Najčešće korišćeni senzori:
 • Pasivni infracrveni detektori (PIR) nude pristupačnu i efikasnu funkcionalnost. PIR detektori su u stanju da razlikuju prisutnost objekta praćenjem ambijentalne temperature posmatranog prostora, a zatim detekcijom promene temperature koja je uzrokovana prisutnošću objekta. Korišćenjem principa diferenciranja (koja proverava prisutnost), PIR detektori proveravaju da li je provalnik ili objekat prisutan. Kreiranjem individualnih zona detekcije, gde svaka zona uključuje jedan ili više nivoa, postiže se diferenciranje. Između zona, postoje neaktivne oblasti koje senzor koristi da bi izvršio upoređivanje.
 • Mikrotalasni detektori. Ovaj tip detektora emituje mikrotalase korišćenjem predajnika i detektuje reflektovane talase ili smanjenje intenziteta korišćenjem prijemnika. Predajnik i prijemnik se uobičajeno nalaze u okviru istog kućišta. Da bi smanjio procenat lažnih alarma, ovaj detektor obično dolazi sa integrisanim PIR detektorom.
 • Infracrvene barijere detektuju prisutnost provalnika emitovanjem infracrvenih snopova, gde ti snopovi mogu biti prekinuti. Barijere se obično isporučuju u kompletu od dva uređaja, gde je jedan uređaj prijemnik, a drugi predajnik. Tehnologija služi za obezbeđivanje velikih dužina (perimetarska zaštita), a može se koristiti i u kompletima od 3 i više barijera kako bi se napravila što kompleksnija zaštita. Barijere mogu biti za unutrašnju i spoljašnju montažu.
 • Detektori loma stakla se mogu koristiti za zaštitu internog perimetra objekta. Lomljenje stakla generiše širok spektar frekvencija. Ovaj opseg se može kretati od infrazvučnog nivoa (ispod 20Hz i nečujan je za čoveka), preko nivoa od 20Hz do 20kHz koji ljudi mogu čuti, sve do ultrazvučnog, koji je iznad 20kHz i koji se ne može čuti. Akustični detektori loma stakla se montiraju blizu staklenih površina i osluškuju frekvencije na kojima se javlja lomljenje stakla. Seizmički detektori loma stakla se razlikuju u tome što se montiraju na staklene površine. Lomljenje stakla proizvodi specifične frekvencije koje putuju kroz staklo, a često i kroz okvir prozora i okružujuće zidove i plafon. U najčešćim slučajevima, najjače frekvencije se generišu između 3 i 5 kHz, u zavisnosti od vrste stakla i prisustva plastičnog međusloja. Seizmički detektori loma stakla “osećaju” ove frekvencije i generišu alarm.
 • Dimni, toplotni i detektori ugljen-monoksida. Neki sistemi takođe mogu biti opremljeni i sa dimnim, toplotnim i/ili detektorima ugljenmonoksida. Ovi detektori se obično karakterišu podešavanjem tzv. 24-časovnih zona (zone koje su neprekidno aktivne). Dimni detektori i toplotni detektori smanjuju rizik od požara, dok detektori ugljen monoksida smanjuju rizik od trovanja ugljen monoksidom.
 • Vibracioni detektori. Ovi uređaji se obično montiraju na sefove i primarno se koriste da detektuju vibracije. Tehnologija se oslanja na nestabilne mehaničke konfiguracije koje su deo električnog kola. Kada se dogodi vibracija, nestabilni deo kola se pomera i prekida protok struje, što rezultuje alarmom. Tehnologija uređaja se razlikuje i može biti osetljiva na različite nivoe vibracija.
 • A postoje i detektori koji imaji i ugrađenu kameru, kao što je recimo Paradox HD78 detektor. HD78 detektor omogućava dnevno / noćno snimanje u 720P rezoluciji i Hi-Fi audio snimanje, kapaciteta za 40 minuta snimanja svih događaja i 20 minuta za alarmne događaje. HD78 beleži alarmne događaje, šalje slike u Centralnu Monitoring Stanicu (CMS ) i korisnicima takođe. Više o detektoru pogledajte OVDE.
 • Upozoravajući uređaji: Oni označavaju stanje alarma. Najčešće, to su zvona, sirene i / ili treperenja svetla. Sirene imaju dvostruko dejstvo, da upozore vlasnika da je došlo do upada i da zastraše provalnika.

 

zavisi od proizvođača, povezivanja i složenosti sistema.

Cena alarmnih sistema zavisi od brenda za koji se opredelite i od veličine objekta oblasti koju želite da osigurate. Što veća oblasti i više ulaza, potrebna je veća i jača centrala i više senzora.

Takođe, bežični alarmni sistemi imaju veću cenu od žičanih. Što se tiče brenda, alarmni sistemi kojima smo mi ukazali poverenje su Paradox, i AJAX ( sa ovim bežičnim alarmom smo oduševljeni, ali o tome možete čitati OVDE. ). Na našoj prodavnici imate prikazane cene alarmnih komponenti, čak imate i napravljene već neke osnovne setove te ako niste sigurni šta Vam je sve potrebno da bi sistem funkcionisao u specifikaciji tih setova imate tačno navedeno šta je sve potrebno.

Paradox je standard kada su alarmni sistemi u pitanju. Ako uđete u neku zgradu, poslovni prostor ili kuću i vidite alarm, velika je šansa da se radi o Paradoxu. On ima žičane i bežične sisteme, jeftiniju i skuplju varijantu i svoje alarmne sisteme svrstava u tri serije:

 • EVO serija obezbeđuje najviši nivo zaštite namenjen bankama, vojnim objektma, državnim ustanovama, luksuznim stambenim objektima i svim objektima gde je neophodna maksimalna bezbednost.
 • SPECTRA je serija žičanih alarmnih sistema i predstavlja kombinaciju inovativnih funkcija sa naprednim komunikacijskim modulima i kao rezultat pruža jedinstveni nadogradivi alarmni sistem.
 • MAGELLAN dvosmerni bežični alarmni sistemi predstavljaju kombinaciju sigurnosti, bežične udobnosti, jednostavne instalacije, modernog dizajna  i atraktivnih funkcija za korisnike.

Više o Paradox serijama pročitajte OVDE. 

Bez žica. Bez brige!

Novina na našem tržištu je AJAX alarmni sistem sa Grade 2 ocenom. Najnagrađivaniji bežični sistem u Evropi.

Bežični sistem koji je vrlo lepo dizajniran, lako se montira, još lakše podešava i upravlja putem aplikacije na pametnom uređaju, rade pod velikim opterećenjima (frekvencija 868MHz, dvosmerna komunikacija, radni raspon do 2.000 metara udaljenosti na otvorenom prostoru) uz istovremenu štedljivost (trajanje baterije detektora je do 7 godina) i veličinu (može biti najviše do 100 spojenih uređaja na jednom HUB uređaju).

 • AUX – Terminal napajanja može se koristiti za napajanje detektora pokreta, tastatura i drugih modula. Osiguračka zaštita štiti izlaz protiv struje preopterećenja i automatski se isključuje ako trenutna prelazi 1.1A. Dakle, sve ukupna potrošnja struje uređaja spojenih na napajanje ne treba da prelazi 700mA. Ako je izlaz preopterećen, morate odspojiti sve potrosače na minimum 10 sekundi.
 • RING i TIP / R1 i T1 – Kako bi se prijavili događaji u monitoring stanicu, moraju se povezati dolazne žice telefonske linije u TIP i RING na ploči, a zatim preko T1 i R1 vratiti liniju u objekat.
 • + BELL – – BELL terminali služe za povezivanje sirene i ostalih uređaja za upozoravanje. Izlaz daje 12Vdc nakon alarma i može podržati jednu sirenu od 30w ili dve od 20w. Izlaz ima zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.U slučaju da struja pređe 3A izlaz će se sam ugasiti.
 • Installer Code – Instaleterski kod. Koristi se za podešavanje i programiranje sistema sem za korisničke šifre.
 • Maintenance Code – Šifra za održavanje. Koristi se za podešavanje i programiranje sistema sem za korisničke šifre i komunikacionih podešavanja.
 • System Master Code – Sistem master šifra. Koristi se za aktiviranje i deaktiviranje alarma kao i zapravljenje novih korisničkih šifara.
 • User Code Option – Opcije korisničkih šifara. U ovom delu se definiše šta može da radi određena korisnička šifra.
 • Installer Quick Menu – Instalaterski brzi meni se koristi za programiranje definicije zona, kašnjenja zona, vreme i datum, brojeva telefona, programabilnih izlaza… Koristi se kad se sistem programira preko tastature.
 • PGM – Programabilni izlaz. Može se aktivirati i deaktivirati uporedo sa izabranim događajem koji su ponuđeni u listi događaja.Takođe može biti i vremenski ograničen. Na PGM se može povezati potrošač do 150mA.
 • Panel input – Mesta na centrali gde se vezuju senzori, magneti, prekidači. Svako mesto ima svoj broj da bi pri aktiviranju sistem mogao da pokaže tačan broj t.j. poziciju senzora. Zonski ulaz u idealnom stanju je zatvoren ka masi t.j. C terminalu na centrali.
 • EOL (End of Line) – Otpornik na kraju linije. Koristi se kada sistem mora da ispuni UL i ULC standard.
 • ATZ(Advanced Technology Zone) – Napredna tehnologija zone (uduplavanje zona), koristi se kada se javi potreba da se kroz jednu paricu poveže dva senzora a sa zahtevom da se svaki prikaže pojedinačno.
 • Zone Definition – Definicija zona. Izborom neke od definicija zona prilagođavamo sistem potrebama na terenu. Neke od opcija su Ulazno kašnjenje 1 ili 2, Prateća, Instant, Instant požarna, Odložena požarna, 24h Zujna-Provalna-Gasna- Toplotna-Voda-Hladnoća-Panik i dr.
  • Ulazno kašnjenje 1 ili 2. Kada je sistem uključen i zona definisana kao ulazno kašnjenje 1 ili 2, centrala će generisati alarm kada programirano ulazno vreme 1 ili 2 istekne. Ovo definisanje zone koristi se da korisnicima obezbedi dovoljno vremena da uđu u zaštićenu oblast i razoružaju sistem. Prateća : Kad se prateća zona otvori, centrala će odmah generisati alarm, osim ako se prvo otvori zona ulaznog kašnjenja.
  • Instant : Kada se instant zona otvari, centrala odmah generiše alarm. Instant zone se obično koriste za prozore, balkonska vrata, svetlarnike itd.
  • Instant požarna : Kad se instant požarna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će poslati odgovarajući izveštaj i alarm je uvek zvučni, bez obzira na ostale postavke. Protivpožarni alarm generiše isprekidani (pulsni) ton sirene.
  • Odložena požarna : Kad se odloženo požarna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će reagovati kao što je prikazano na slici ispod. Ova definicija zone se najčešće koristi u stambenim kućama gde detektor dima često stvara lažne alarme.
  • 24h zona sa zvučnim oglašavanjem : Kad se zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će aktivirati pištalicu na tastaturi da ukaže na to da je zona je probijena. Centrala će poslati odgovarajući izveštaj, ali neće aktivirati bell izlaz. Unošenjem bilo kojeg važećeg pristupnog koda na tastaturi zaustaviće se zujanje. Ova definicija zone je posebno korisna kada korisnik želi da bude obavešten kada se nešto kao što je sef otvori.
  • 24h Provalna : Kad se 24h Provala zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.
  • 24h Gasna : Kada se 24h Gasna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.
  • 24h Toplotna : Kada se 24h Toplotna zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.
  • 24h Voda : Kada se 24h Voda zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.
  • 24h Hladnoća : Kada se 24h Hladnoća zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm. 24h Panik : Kada se 24h Panik zona otvori, nebitno da li je sistem naoružan ili razoružan, centrala će odmah generisati alarm.
 • System Timers – Podešavanje sistemskih vremena kao što su: ulazno kašnjenje 1 i 2, dužine sviranja sirene, izlazno vreme…
 • Communicator – U ovoj sekciji se unose tel. brojevi za monitoring stanicu kao i brojevi za glasovnu dojavu na personalne brojeve.
 • VDMP3 – Glasovni automat koji se montira direktno na ploču i koristi se pri dojavi alarma na personalne brojeve.
 • Trouble Display – Displej problema, vrši prikaz trenutnih problema na centrali. Neki od problema koji se prikazuju su :
  • Slaba baterija na bežičnoj zoni
  • Problem sa napajanjem
  • Problem sa sirenom
  • Problem u komunikaciji
  • Problem sa tamperom i ožičenjem zone
  • Problem sa tamperom modula
  • Problem požarne magistrale
  • Izgubljen časovnik
  • Prekinut nadzor bežične zone
  • Prekinut nadzor modula
  • 16/SLEEP Problem sa tastaturom

Tu smo za sva pitanja!

Zatražite ponudu!

Related Posts

Оставите одговор